MiaTrost

MiaTrost

Photo Album
Mia Troost, 1927
Mia Troost, 1927
Serge Lutens for Shisei...
Serge Lutens for Shisei...
Serge Lutens for Shisei...
Serge Lutens for Shisei...
Mainbocher Corset by Ho...
Mainbocher Corset by Ho...
Lisa with Harp by Horst...
Lisa with Harp by Horst...
1
Nika Danielska Design, ...
Nika Danielska Design, ...
1
sister act
sister act
6